Hóa đơn điện tử - có thể bạn chưa biết | Hãng kiểm toán Calico

Hóa đơn điện tử là gì? — Điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐĐT là gì? Thủ tục? …. Hãy cùng tìm hiểu rõ về hóa đơn điện tử

LightBlog

Monday, 5 July 2021

Công văn số 4763/TCT-CS V/v hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

ap-dung-hoa-don-dien-tu-voi-co-so-kinh-doanh-moi-thanh-lap


Về việc áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế nhận được phản chiếu vướng mắc của một số doanh nghiệp, Cục Thuế. Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối mang giả dụ nhà hàng mới ra đời từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020.
Về nội dung này, tiếp theo công văn số 14191/TCT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính, công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp như sau:

“3. Đối sở hữu cơ sở marketing mới ra đời trong thời kì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, giả dụ cơ quan thuế thông tin cơ sở marketing thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở buôn bán thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng khoa học thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại những Nghị định:

 • Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
 • Số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014

của Chính phủ quy định về: Hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ thì thực hành như các cơ sở marketing nêu tại khoản 2 Điều này.”

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp cơ sở marketing mới xây dựng thương hiệu trong thời gian từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, cơ thuế quan chưa thông báo cơ sở buôn bán mới xây dựng thương hiệu dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP:

thì những cơ sở kinh doanh mới thành lập này đăng ký phát hành:

 •  Hóa đơn tự in,
 •  Hóa đơn đặt in,
 •  Hóa đơn điện tử
 •  Mua hóa đơn của cơ thuế quan để dùng (nếu thuộc ví như tìm hóa đơn)

và thực hành các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010,
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014,
 • Các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

– Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời kì từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thực hành áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới ra đời chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông báo mà đăng ký phát hành hóa đơn theo:

 •  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010,
 •  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và những văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ,
 •  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

thì cơ sở buôn bán mới có mặt trên thị trường này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn tới cơ thuế quan theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông tin Cục Thuế những tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương biết để hướng dẫn các công ty thực hiện.

Trong công đoạn thực hành mang nảy sinh vướng mắc báo cáo về: Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:
 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Công văn số 4801/TCT-DNL Vv Hóa đơn điện tử

huong-dan-thuc-hien-hoa-don-dien-tu-va-uy-quyen-duyet-hddt


Kính gửi:

– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hà Nội;
– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 09/10/2018 của Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tỉnh thành Hà Nội (Ngân hàng MUFG) kiến nghị về việc chỉ dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Về nội dung này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

1. Thời điểm lập HĐĐT:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

..Ngày lập hóa đơn đối có chế tạo dịch vụ là ngày hoàn tất việc phân phối dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp đơn vị cung ứng dịch vụ thực hành thu tiền trước hoặc trong khi phân phối dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền….”

Tại khoản một Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về lập hóa đơn điện tử:

“Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập toàn bộ các thông báo quy định tại Điều 6 Thông tư này lúc bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định…”

Tại khoản một Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định HĐĐT nên với các nội dung sau:

“…Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.

Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người tìm trong nếu người mua là doanh nghiệp kế toán…”

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối mang sản xuất dịch vụ là thời khắc hoàn thành việc phân phối dịch vụ; hoặc thời điểm lập hóa đơn chế tạo dịch vụ; ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu tính thuế như sau:

“Đối mang hoạt động sản xuất dịch vụ là thời điểm hoàn tất việc cung cấp dịch vụ; hoặc hoàn tất từng phần việc phân phối dịch vụ cho người mua…”


Căn cứ quy định nêu trên; thời điểm lập HĐĐT đối mang hoạt động phân phối dịch vụ là:

 •  Ngày hoàn thành cung cấp dịch vụ ko phân biệt đã thu được tiền, hay chưa thu được tiền và
 •  HĐĐT được thiết lập gần như những thông tin theo quy định.

Khách hàng của Ngân hàng căn cứ vào những thông báo trên HĐĐT để kê khai khấu trừ thuế GTGT; và kê khai tính thuế TNDN theo quy định.

2. Ủy quyền phê duyệt hóa đơn điện tử:

Tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện đỗ vũ định:

“Tổ chức khởi tạo HĐ điện tử trước lúc khởi tạo HĐ điện tử phải ra quyết định áp dụng HĐ điện tử gửi cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi duyệt y cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chính yếu sau:

….Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Trách nhiệm của từng phòng ban trực thuộc ảnh hưởng việc khởi tạo, lập, xử lý luân chuyển; và lưu trữ dữ liệu HĐ điện tử trong nội bộ tổ chức; bao gồm cả nghĩa vụ của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Đối mang việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử; bắt buộc Ngân hàng MUFG thực hành theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hành Nghị định.

Do đó, khi các văn bản chỉ dẫn mang hiệu lực thi hành; yêu cầu Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành thị Hồ Chí Minh và chi nhánh thành thị Hà Nội biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:
 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Công văn số 2011/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử

phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-va-chuyen-doi-hoa-don


Kính gửi:

Công ty TNHH Trà đen Việt Nam
(322 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4315/VPCP-ĐMDN ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Trà đen Việt Nam về hóa đơn điện tử.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hóa đơn điện từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

– Tại Khoản 1 Điều 3 quy định:

“1. Hoá đơn điện tử là hội tụ những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của công ty đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của những bên theo quy định của pháp luật về giao tế điện tử”.

– Tại Khoản một Điều 11 quy định việc lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử:

“1. Người bán, người chọn hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính bắt buộc lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian sản xuất biện pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng buộc phải thực hành lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người tậu là tổ chức kế toán và đơn vị trung gian phân phối biện pháp hóa đơn điện tử với trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật có tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hành sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử”.

-Tại Khoản 1 Điều 12 quy định về chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc khởi thủy hàng hóa hữu hình trong công đoạn lưu thông và chỉ được chuyển đổi 1 (01) lần.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh khởi thủy nguồn gốc hàng hóa cần đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này. Và bắt buộc mang chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán bắt buộc đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy bắt buộc đáp ứng đủ những điều kiện sau:

 • Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
 • Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
 • Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của những hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sở hữu giá trị pháp lý lúc bảo đảm những bắt buộc :

 • Về tính chu toàn của thông báo trên hóa đơn nguồn
 • Ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi
 • Chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm hầu hết các thông báo sau:

 • Dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”)
 • Họ và tên, chữ ký của người được thực hành chuyển đổi
 • Thời gian thực hành chuyển đổi.

Căn cứ những quy định trên

Trường hợp Công ty TNHH Trà đen Việt Nam sắm hàng hóa, dịch vụ của người bán sở hữu tiêu dùng hóa đơn điện tử thì Công ty TNHH Trà đen Việt Nam sử dụng hóa đơn điện tử của người bán để kê khai thuế, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Trà đen Việt Nam là đơn vị kế toán với bổn phận sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong). Hoặc thực hành sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

Trường hợp Công ty TNHH Trà đen Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chuyên dụng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Trà đen Việt Nam được biết

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Công văn số 2451/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử

su-dung-hoa-don-dien-tu-doi-voi-cac-doanh-nghiep


Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội

Trả lời công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử,

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP

về quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

hướng dẫn tạo hóa đơn tự in đối sở hữu những nhà hàng sở hữu rủi ro cao về thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

về đối tượng chọn hóa đơn của cơ quan thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC bổ sung khoản 4 vào Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC

về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử;

Căn cứ quy định tại khoản một Điều một Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của BTC sửa đổi, bổ sung gạch đầu chiếc cuối điểm b khoản một Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

về đăng ký tiêu dùng hóa đơn tự in;

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc áp dụng thử nghiệm dùng hóa đơn điện tử với mã chính xác của cơ quan thuế cho một số công ty trên địa bàn thị thành Hồ Chí Minh và thị thành Hà Nội.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo biểu lộ của Cục Thuế thị thành Hà Nội, ví như nhà hàng sở hữu dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì

doanh nghiệp tậu hóa đơn của cơ thuế quan hoặc sử dụng hóa đơn điện tử sở hữu mã của cơ quan thuế.

Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang xây dựng dự thảo Nghị định về

 • Hóa đơn,
 • Chứng từ điện tử thay thế
 • Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử sở hữu mã của cơ quan thuế

theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Do vậy, yêu cầu Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội chỉ dẫn các doanh nghiệp thuộc mẫu rủi ro cao về thuế chọn hóa đơn trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình

 • Sử dụng hóa đơn,
 • Việc kê khai,
 • Nộp thuế

của công ty và đề nghị của doanh nghiệp,

trong thời hạn 02 ngày khiến việc, cơ thuế quan với văn bản thông tin công ty chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng

(tự tạo hóa đơn theo hình thức tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính)

hoặc tiếp tục tìm hóa đơn của cơ thuế quan ví như không đáp ứng điều kiện.

Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:
 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không


Công văn số 754/TCT-DNL V/v hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN

hoa-don-dien-tu-chuyen-doi-sang-hoa-don-giay-va-uu-dai-thue-tndn

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/VCB-CSTCKT ngày 09/01/2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vướng mắc về hóa đơn điện tử và ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

1. Về hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy:

Tại Điều 12 TTsố 32/2011/TT-BTC của BTC quy định chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để:

 • Chứng minh xuất phát khởi thủy hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông
 • Và chỉ được chuyển đổi 1 (01) lần.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc khởi thủy hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải mang chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chuyên dụng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán bắt buộc đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy bắt buộc đáp ứng đủ những Điều kiện sau:

a) Phản ánh chu toàn nội dung của HĐ điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi từ HĐ điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sở hữu giá trị pháp lý khi đảm bảo những bắt buộc về tính chu toàn của thông báo trên hóa đơn nguồn; ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký; họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hành theo quy định của luật pháp về chuyển đổi chứng từ điện tử.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người mua dùng HĐ điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng những Điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì tổ chức tín dụng thực hành cấp tín dụng cho người dùng theo quy định.

2. Về ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn:

– Tại Khoản 2 Điều 10 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi; bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp sở hữu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị do đáp ứng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

b) Doanh nghiệp mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty do đáp ứng Điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu khoa học cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị là tất cả thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất marketing trên địa bàn ưu đãi trừ những Khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.”.

– Doanh nghiệp mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty do đáp ứng Điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hành dự án đầu tư thì:

(i) Nếu Khoản thu nhập này nảy sinh tại địa bàn ko thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều kiện địa bàn.

(ii) Nếu Khoản thu nhập này nảy sinh tại địa bàn thực dân địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị theo Điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập công ty đối mang Khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời kì và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, 

Trường hợp công ty mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng Điều kiện về địa bàn ưu đãi thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Liên quan đến Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, ngày 25/8/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3856/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế giải đáp để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Thursday, 27 May 2021

 

Số: 750/TCT-CS hóa đơn điện tử

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH.
(166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP. Vinh, thức giấc Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/082017-THFC/18 ngày 14/08/2017 của Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

 • Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ;
 • Căn cứ TT số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC chỉ dẫn khởi tạo; phát hành và dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ;

Việc khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn tự in thực hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

Về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.

Theo thể hiện của Công ty cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH thì Công ty đang phê duyệt vận dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh bán hàng, giả dụ Công ty đáp ứng các Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng HĐ điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định được đăng chuyển vận công khai trên Website của Chính phủ, Bộ Tài chính để gửi lấy ý kiến nhiều theo quy định.

Tổng cục Thuế ý kiến Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH được biết để chuẩn bị ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định và chuẩn bị kế hoạch khai triển thực hiện HĐ, chứng từ điện tử theo Nghị định của Chính phủ lúc ban hành

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

 

Công văn số 754/TCT-DNL

V/v hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/VCB-CSTCKT ngày 09/01/2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vướng mắc về hóa đơn điện tử và ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

1. Về hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy:

Tại Điều 12 TTsố 32/2011/TT-BTC của BTC quy định chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để:

 • – Chứng minh căn nguyên khởi thủy hàng hóa hữu hình trong giai đoạn lưu thông
 • – Và chỉ được chuyển đổi 1 (01) lần.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và buộc phải mang chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để dùng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy dùng cho lưu trữ chứng từ kế toán bắt buộc đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy cần đáp ứng đủ những Điều kiện sau:

a) Phản ánh kiêm toàn nội dung của HĐ điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ HĐ điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của những hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sở hữu giá trị pháp lý khi đảm bảo các bắt buộc về tính kiêm toàn của thông tin trên hóa đơn nguồn; ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi và chữ ký; họ tên của người thực hành chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.”

Căn cứ quy định nêu trên, ví như người dùng sử dụng HĐ điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng các Điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng cho người dùng theo quy định.

3. Về ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn:

– Tại Khoản 2 Điều 10 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi; bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng do đáp ứng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

b) Doanh nghiệp với dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng do đáp ứng Điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kỹ thuật cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là hầu hết thu nhập nảy sinh từ hoạt động chế tạo kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ những Khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản một Điều này.”.

– Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị do đáp ứng Điều kiện về địa bàn có nảy sinh thu nhập bên cạnh địa bàn thực hành dự án đầu tư thì:

(i) Nếu Khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn ko thực dân địa bàn ưu đãi đầu tư thì ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty theo Điều kiện địa bàn.

(ii) Nếu Khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thực dân địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng theo Điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập siêu thị đối mang Khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế thu nhập siêu thị của doanh nghiệp tại địa bàn thực hành dự án đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, 

ví như nhà hàng mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng Điều kiện về địa bàn ưu đãi thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định theo chỉ dẫn tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Liên quan tới Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, ngày 25/8/2017 Tổng cục Thuế đã với công văn số 3856/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Nai.

Tổng cục Thuế giải đáp để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Công văn số 673/TCT-CS Chuyển đổi hóa đơn điện tử

Kính gửi:

 • – Công ty Cổ Phần PICO (Địa chỉ: Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Mã số thuế: 0102018260)
 • – Công ty Cổ Phần BIBOMART (Địa chỉ: A4-235 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Mã số thuế: 0106384726)
 • – Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam (Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai. MST:3600224423)

Tổng cục Thuế nhận được:

 • – Công văn số 22092017/PICO ngày 22/09/2017 của Công ty Cổ Phần PICO
 • – Công văn ko số ko ngày của Công ty Cổ Phần BIBOMART
 • – Công văn số 008/17/KT/CP ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam

Về tiêu dùng hóa đơn điện tử

Về nội dung này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Căn cứ Điều 4, Điều 6, Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính

hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, phân phối dịch vụ.

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

hướng dẫn lập hóa đơn lúc danh Mục hàng hóa, dịch vụ đa dạng hơn số mẫu của 1 số hóa đơn.

Căn cứ quy định trên:

– Trường hợp Công ty cổ Phần PICO, Công ty Cổ Phần BIBOMART, Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam đáp ứng các Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì dùng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Về tiêu thức chữ ký điện tử của người tậu trên hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã sở hữu công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh khởi thủy nguồn gốc hàng hóa hữu hình trong công đoạn lưu thông thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011.

Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được diễn tả hóa đơn nhiều hơn 1 trang giả dụ trên Phần đầu trang sau của hóa đơn sở hữu hiển thị:

 • – Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động)
 • – Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu
 • – Cùng chiếc và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; tất nhiên chú giải bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số trang bị tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Công ty Cổ Phần PICO; Công ty Cổ Phần BIBOMART; Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tính chuẩn xác về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Tổng cục Thuế mang ý kiến Công ty Cổ Phần PICO; Công ty Cổ Phần BIBOMART; Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Số: 1381/TCT-DNL Hóa đơn điện tử với mã xác thực

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 67459/CT-Ktr2 ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Cục thuế Hà Nội về việc vướng mắc thực hành hóa đơn điện tử sở hữu mã xác thực của Tổng nhà hàng bảo hiểm Bảo Việt. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản một Điều 24 Quyết định số 1209/QĐ-TCT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về xử lý hóa đơn sau khi lập và xác thực:

“1. Doanh nghiệp bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ thực hành lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh; xóa bỏ hóa đơn chính xác trong các ví như sau:

a) Trường hợp hóa đơn đã chuẩn xác và gửi cho người tìm nhưng chưa giao hàng hóa; chế tạo dịch vụ hoặc hóa đơn đã chính xác và gửi cho người mua; người bán và người mua chưa kê khai thuế trường hợp phát hiện sai bắt buộc xóa bỏ. Việc xóa bỏ hóa đơn nên với sự đồng ý và công nhận của người bán và người mua.

Người bán thực hiện lập hóa đơn thay thế để gửi cho người mua. Trên hóa đơn thay thế có hiển thị loại chữ “Thay thế cho hóa đơn xác thực số…”. Quy trình lập và cấp mã chính xác hóa đơn thay thế thực hành theo chỉ dẫn tại Quy định này.

b) Trường hợp hóa đơn đã chuẩn xác và gửi cho người mua; đã giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ; người bán và người tìm đã kê khai thuế; sau đó phát hiện sở hữu sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, song song người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn điều chỉnh với hiển thị dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn chuẩn xác số…”. Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-). Quy trình lập và chuẩn xác hóa đơn điều chỉnh thực hiện theo chỉ dẫn tại Quy định này.

c) Trường hợp hóa đơn đã chính xác nhưng chưa gửi cho người tìm trường hợp phát hiện sơ sót nên xóa bỏ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp hóa đơn điện tử của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã được cơ quan thuế xác thực, đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa cung ứng dịch vụ nhưng do lỗi thao tác dẫn đến hóa đơn điện tử bị hủy nhầm thì hóa đơn điện tử này sẽ ko sở hữu giá trị sử dụng và ko thể khôi phục lại được. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt lập văn bản thỏa thuận sở hữu bên chọn ghi rõ sai sót, song song lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn bị hủy. Tổng nhà hàng bảo hiểm Bảo Việt chịu trách nhiệm về việc lập hóa đơn điện tử mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và chỉ dẫn tổ chức thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

 Số: 509/TCT-DNL V/v Hướng dẫn thực hành hoá đơn điện tử


Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam.
(Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11-HDDT/2018-Ya của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc kiểm tra chữ ký điện tử của người bán trên hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định: Việc dùng chứng thư s, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hành theo quy định của luật pháp về giao tế điện tử.

Tại Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số mang quy định về nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận thông điệp dữ liệu được ký số.

Tại Điều 8 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: Bộ Tài chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử dùng lúc bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.

Tại Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định nội dung buộc phải trên hóa đơn điện tử bao gồm chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc dùng hoá đơn điện tử:

“Người bán, người mua, tổ chức trung gian chế tạo giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp phê duyệt doanh nghiệp trung gian) và các doanh nghiệp sở hữu ảnh hưởng cần mang thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và những điều kiện đảm bảo tỉnh toàn vẹn, bảo mật với thúc đẩy tới hóa đơn điện tử đó.”

Căn cứ những quy định nêu trên:

Việc dùng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hành theo quy định của pháp luật về giao thiệp điện tử. Trước khi bằng lòng chữ ký số của người ký, người nhận phải thực hiện quy trình đánh giá theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ.

Người bán và người sắm cũng như các công ty tương tác khi sử dụng HĐĐT trong giao du sắm bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả các đơn vị chế tạo giải pháp hóa đơn điện tử cho người bán, người mua) nên thỏa thuận rõ về định dạng HĐĐT, bí quyết thức truyền nhận, các điều kiện bảo đảm tính vẹn toàn của HĐĐT và thực hiện bổn phận đánh giá hiệu lực chứng thư số, chữ ký số lúc nhận HĐĐT.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư chỉ dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ trong đó quy định định dạng chuẩn dữ liệu của HĐĐT. Đề nghị Công ty Yamaha nghiên cứu, đồng thời thông báo cho các đối tác để thống nhất thực hành những quy định ảnh hưởng đến HĐĐT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

 Số: 339/TCT-DNL V/v: Hướng dẫn thực hành hóa đơn điện tử.

nh gửi: Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm PVI.
(Địa chỉ: Tòa nhà PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1334/PVIBH-TCKT của Tổng siêu thị Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

1. Về việc ứng dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ

Tại Khoản 3 Điều 35 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định:

“Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính, phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về quy định xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế đã thông tin phát hành hóa đơn điện tử không với mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành thì được tiếp tục dùng hóa đơn điện tử đang tiêu dùng đề cập từ ngày Nghị định này với hiệu lực thi hành.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân marketing đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã tìm hóa đơn của cơ thuế quan để dùng trước ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành thì được tiếp tục dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã sắm đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hành những thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Tại Khoản 2 Điều một Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“5. Tổ chức marketing mang thể song song cộng lúc tiêu dùng phổ biến hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo phổ biến hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in; hóa đơn đặt in; hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông tin phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối mang mỗi lần bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, công ty marketing chỉ sử dụng 1 (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: ví như đơn vị kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; giả dụ tiêu dùng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; giả dụ sử dụng hóa đơn đặt in thì ko tiêu dùng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP còn hiệu lực thi hành. Theo đó, trong thời gian nêu trên, trường hợp Bảo hiểm PVI đã đăng ký tiêu dùng và phát hành HĐĐT trước khi Nghị định số 119/2018/NĐ-CP sở hữu hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp sở hữu thể đồng thời tạo đa dạng hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Về việc vận dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/BTC-TCT ngày 15/11/2018, Tổng cục Thuế sở hữu công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 hướng dẫn.

Hiện nay, BTC đang nghiên cứu để ban hành TT chỉ dẫn thực hành NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của CP.

2. Về việc sử dụng bảng kê hóa đơn cho người dùng lẻ

Tại Khoản một Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: “1. Khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân buôn bán quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử mang mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mang mã của cơ thuế quan để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và bắt buộc ghi hầu hết nội dung theo quy định tại Nghị định này, ko phân biệt giá trị từng làn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Khi khai triển HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP; doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử (có mã hoặc không sở hữu mã của cơ quan thuế) để giao cho người tậu đối sở hữu đa số các giao tế bán hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm PVI được biết và thực hiện.


Chúc những bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Theo quy định thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện đỗ quyên định như sau:

Thời điểm phải dùng hóa đơn điện tử chính thức từ ngày 01/11/2020. Cụ thể:

Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Khoản 3 Điều 35 quy định hiệu lực thi hành:


“3. Trong thời kì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

+ Tại Khoản 4 Điều 35 quy đinh hiệu lực thi hành:


“4. Kể từ ngày 01/11/2020, những nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

+ Tại Khoản 2 Điều 36 quy định:


“2. Doanh nghiệp, công ty kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã tậu hóa đơn của cơ thuế quan đê dùng trước ngày Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.” 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


+ Tại Khoản 3 Điều 7 hướng dẫn khởi tạo phát hành hóa đơn điện tử:


“3. Tổ chức kinh doanh sở hữu thể song song tạo đa dạng hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và cần thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ, đối sở hữu mỗi lần bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ, đơn vị kinh doanh chỉ dùng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: ví như công ty marketing sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ đó; giả dụ dùng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; ví như sử dụng hóa đơn đặt in thì ko tiêu dùng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

+ Tại Điều 14 hướng dẫn về việc thực hiện:


“2. Ngoài những nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.” 

Thực hiện chỉ dẫn tại công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc thực hành hóa đơn điện tử.

Căn cứ những quy định nêu trên, Doanh nghiệp mang thể lựa mua một trong 3 phương án sau để phù hợp trong quá trình chế tạo kinh doanh:


1. Phương án 1: Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy hết ngày 31/10/2020 và chuyển sang đặt in, thông tin phát hành và tiêu dùng hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020

2. Phương án 2: Đặt in, phát hành bổ sung hóa đơn điện tử và sử dụng song song 02 mẫu hóa đơn: Hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Lưu ý: Mỗi lần bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ chỉ sử dụng 01 chiếc hóa đơn, hoặc hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử

3. Phương án 3; Đặt in, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và làm thủ tục hủy hóa đơn giấy số còn lại chưa sử dụng.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Công văn số 5032/TCT-CS V/v sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý
(Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0903945315)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 10351/VPCP-ĐMDN ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

1. Về đối tượng vận dụng hóa đơn:

a) Tại Điều 2 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ) về đối tượng áp dụng như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam marketing bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ (gọi chung là bán hàng hóa, dịch vụ) tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

…”

b) Tại Điều 2 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ về đối tượng áp dụng như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được xây dựng thương hiệu và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật những doanh nghiệp tín dụng, Luật buôn bán bảo him, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phi pháp luật khác dưới những hình thức: Công ty cổ phần; doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn; nhà hàng hợp danh; công ty tư nhân;

…”

2. Về mẫu hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

a) Tại Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ về cái hóa đơn như sau:

“Điều 1. Sửa đi, bổ sung 1 số điều của Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 như sau:

1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các dòng sau:

b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia nâng cao theo bí quyết khu trừ;

c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho những tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.”

b) Tại Điều 2 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ về dòng hóa đơn như sau:

“Điều 5. Loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bao gồm các dòng sau:

1. Hóa đơn giá trị gia nâng cao là hóa đơn ứng dụng đi mang người bán hàng hóa, phân phối dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khu trừ. …

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đi với người bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp trực tiếp…”

3. Về việc khởi tạo, phát hành, dùng và quản lý hóa đơn điện tử:

a) Tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành, dùng và quản lý hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“Điều 3. Hóa đơn điện tử

…Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của công ty đã được cp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của luật pháp v giao dịch điện tử.

…3. Hóa đơn điện tử sở hữu giá trị pháp lý trường hợp thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính vẹn toàn của thông tin đựng trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

b) Thông tin cất trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh lúc cần thiết.”

“Điều 4. Nguyên tc sử dụng, điều kiện của đơn vị khởi tạo hóa đơn đin tử

…2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

…a) Là đơn vị kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hành giao dịch điện tử trong khai thuế có cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế sở hữu sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, những đường truyền vận tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng bắt buộc khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương hợp sở hữu yêu cầu để thực hành việc khởi tạo, lập, dùng hóa đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết ni sở hữu phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào phn mm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời khắc lập hóa đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các bắt buộc ti thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu nên đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với những chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
 • Có quy trình sao lưu và hồi phục dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật với tin hoặc sao lưu trực tuyến hầu hết dữ liệu.”

b) Tại Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ về chiếc hóa đơn về

Nguyên tắc lập, quản lý, tiêu dùng hóa đơn điện tử như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, dùng hóa đơn điện tử

…2. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao tiếp bán hàng hóa, phân phối dịch vụ cần tuân thủ những quy định của pháp luật về giao tế điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định này.”

4. Về việc xử lý chuyển tiếp:

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ về việc xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên, người bán là những tổ chức, cá nhân buôn bán bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ tại Việt Nam đều thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điên tử giả dụ đáp ứng những điều kiện theo quy định).

Trả lời về nếu của doanh nghiệp

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi những điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ thuế quan sẽ thông báo những doanh nghiệp, công ty chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, trước lúc Cơ quan thuế thông tin thì những doanh nghiệp, công ty tiếp tục tiêu dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã tìm đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện những thủ tục về hóa đơn, hóa đơn theo quy định tại những Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các Thông tư hướng dẫn.

Đề nghị Công ty shop mang Cơ thuế quan quản lý trực tiếp để được chỉ dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không