Công văn số 2387/TCT-CS về hoá đơn điện tử

 Số: 2387/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 98060/CT-TTHT ngày 31/12/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không cần nên lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ với tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì ko phải lập hóa đơn, trừ giả dụ người mua bắt buộc lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ ko buộc phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản một Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê bắt buộc với tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ thì Bảng kê bán sỉ nên có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thiết bị tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành tất nhiên Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập 1 hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, phân phối dịch vụ trong ngày mô tả trên chiếc tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, những liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, shop người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”

3. Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân buôn bán quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế quan hoặc hóa đơn điện tử ko với mã của cơ quan thuế để giao cho người chọn theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và nên ghi hầu hết nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ.”

4. Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 27. Xử lý chuyển tiếp

2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ kỹ thuật thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong lúc cơ thuế quan chưa thông báo các doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế, doanh nghiệp khác, hộ, cá nhân marketing chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân buôn bán vẫn vận dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và những văn bản chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Căn cứ quy định trên:

– Trường hợp vận dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì đối với ví như bán hàng hóa, dịch vụ không cần nên lập hóa đơn thực hành theo Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì nguyên tắc lập, quản lý, dùng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế mang quan điểm Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không


Previous
Next Post »