Hóa đơn bán hàng- Miễn đóng dấu?

 

Công văn Số: 1236/CT-TTHT ngày 10/01/2020 v/v dùng hóa đơn

Kính gửi: Trường Đại học Xã hội và Nhân văn (Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội MST: 0101814245)

Trả lời công văn số 4561/XHNV-KHTC đề ngày 10/12/2019 của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ:

+ Tại điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên; dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.”

+ Tại điểm b Khoản 3 Điều 4 quy định:

Các nếu hóa đơn không nhất thiết có gần như những nội dung bắt buộc:

“b) Các trường hợp sau không khăng khăng phải có đầy đủ các nội dung bắt buộctrừ trường hợp trường hợp người mua là tổ chức kế toán bắt buộc người bán bắt buộc lập hóa đơn với gần như các nội dung chỉ dẫn tại khoản một Điều này:

– Đối có nhà hàng sử dụng hóa đơn mang số lượng lớnchấp hành phải chăng luật pháp thuế; căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức doanh nghiệp bán hàngcách thức lập hóa đơn của nhà hàng và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp; Cục thuế xem xét và với văn bản chỉ dẫn hóa đơn ko nhất quyết buộc phải với tiêu thức “dấu của người bán”.”

Căn cứ những quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận yêu cầu của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn khi bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ trên hóa đơn không nhất thiết phải với dấu của người bán.

Các nội dung bắt buộc khác trên hóa đơn Trường Đại học Xã hội và Nhân văn cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Trường Đại học Xã hội và Nhân văn bắt buộc chịu nghĩa vụ về tính chính xác của nội dung hóa đơn đã lập.

Trong công đoạn thực hiện, nếu còn vướng mắc yêu cầu Trường Đại học Xã hội và Nhân văn địa chỉ sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 7 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để Trường Đại học Xã hội và Nhân văn được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:
Tìm bài viết bằng các từ khóa:

hóa đơn điện tử là gì
hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
cách xuất hóa đơn điện tử
mua hóa đơn điện tử ở đâu
hóa đơn điện tử nào tốt
hóa đơn điện tử bên nào tốt
hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
hóa đơn điện tử có hủy được không
hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
hóa đơn điện tử hủy như thế nào
hóa đơn điện tử xác thực là gì
hóa đơn điện tử có sửa được không

    Previous
    Next Post »