Miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử

 

Công văn số:  65276/CT-TTHT

V/v miễn chữ ký điện tử người chọn trên hóa đơn điện tử

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW Codupha Hà Nội (Địa chỉ: Số 16 ô C2/NO khu Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. MST: 0300483319-008)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 321/CNHN đề ngày 22/6/2020 của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm TW Codupha Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh), hỏi về việc miễn chữ ký điện tử người sắm trên hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, phân phối dịch vụ:

+ Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 35 về hiệu lực thi hành quy định:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ:

+ Tại khoản một Điều 3 hướng dẫn:

1. Hóa đơn điện tử là tập trung những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng những nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này”.

+ Tại điểm e Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 chỉ dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử như sau:

“1. Hóa đơn điện tử phải có những nội dung sau:

…e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người tậu trong giả dụ người tậu là công ty kế toán.…

2. Một số ví như hóa đơn điện tử không với hầu hết các nội dung buộc phải được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Bộ Tài chính giao Cục Thuế coi xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của siêu thị để chỉ dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người sắm trên hóa đơn điện tử.”

– Thực hiện theo chỉ dẫn tại công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính về việc chỉ dẫn thực hiện hóa đơn điện tử:

…trường hợp người mua không nên là doanh nghiệp kế toán hoặc là đơn vị kế toán ví như với những hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người sắm như: hiệp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, …thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử ko nhất thiết phải với chữ ký điện tử của người mua…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp người tìm ko phải là đơn vị kế toán hoặc là tổ chức kế toán giả dụ sở hữu các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ giữa Chi nhánh có người tậu như: giao kèo kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì Chi nhánh lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất định buộc phải với chữ ký điện tử của người sắm (trừ ví như người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người tìm ký trên hóa đơn).

Trong giai đoạn thực hiện, trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Chi nhánh địa chỉ mang Phòng Thanh tra – đánh giá số 4- Cục Thuế TP Hà Nội để được chỉ dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW Codupha Hà Nội biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »