Công văn số 2286/TCT-CS về hoá đơn điện tử

 Số: 2286/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 425/CT-TTHT ngày 06/01/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội về thủ tục thông tin phát hành hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

1. Căn cứ khoản một Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử.

2. Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử như sau:

“2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước lúc tiêu dùng hóa đơn điện tử, đơn vị khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ thuế quan quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm những nội dung: tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu loại số hóa đơn, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… đến số…)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của công ty phát hành (trường hợp gửi đến cơ thuế quan bằng đường điện tử ưng chuẩn Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp sở hữu sự đổi thay liên hệ kinh doanh, doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ thuế quan nơi chuyển đến, trong đấy nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp sở hữu sự đổi thay về nội dung đã thông tin phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hành thông tin phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử nên ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử chiếc (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) buộc phải niêm yết tại hội sở đơn vị khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian tiêu dùng hóa đơn điện tử.”

Đề nghị Cục Thuế TP Hà nội căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tại để xử lý.

Tổng cục Thuế với quan điểm Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »