Hoá đơn điện tử trong Công văn số 2576/TCT-CS

 

Công văn số: 2576/TCT-CS

v/v hoá đơn điện tử

Kính gửi: CN Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Kiên Giang.
(Đ/c: Lô A11, Khu lấn biển, Phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh giấc Kiên Giang)
MST: 0302249586-015.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2020/CV-PKT ngày 23/03/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Kiên Giang về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử. 

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 quy định về xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ khoa học thông báo để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong lúc cơ thuế quan chưa thông tin những doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế, doanh nghiệp khác, hộ, cá nhân marketing chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo chỉ dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, công ty kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn ứng dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và những văn bản chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Căn cứ quy định trên:

 • – Từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, trong lúc cơ thuế quan chưa thông tin siêu thị chuyển đổi dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì công ty thực hiện ứng dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 • – Từ ngày 01/11/2020, việc ứng dụng hóa đơn điện tử thực hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hành theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tổng cục Thuế với quan điểm Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Kiên Giang được biết./.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »