Hướng dẫn về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ

 

Công văn 712/CT-TTHT ngày 21/01/2020

V/v hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH CIF Logistics (Việt Nam)

Trả lời: Văn bản số 01-19/CIFCV ngày 15/10/2019 của Công ty về hóa đơn điện tử.Cục Thuế TP sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.e, Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định:

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

“1. Hóa đơn điện tử cần có những nội dung sau:”

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; Ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người sắm trong nếu người tậu là đơn vị kế toán.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ những quy định trên,

 • Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Thông tư số 39/2014/TT-BTC , Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì khi lập hóa đơn điện tử buộc phải có gần như những nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 
 • Hóa đơn điện tử thực hiện đúng các quy định trên là căn cứ kê khai thuế theo quy định.
 • Trường hợp Công ty không thay đổi mẫu hóa đơn mà chỉ trình bày thêm chỉ tiêu dấu thời gian về ngày tháng năm ký số thì Công ty không phải gửi lại thông tin phát hành.

Cục Thuế TP thông tin Công ty biết để thực hành theo đúng quy định tại những văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:


 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »