Quy định về dấu xác nhận hóa đơn điện tử chuyển đổi của người đại diện bên bán và người lập hóa đơn chuyển đổi

 

Trả lời công văn số 40/CV-CTLB tới ngày 11/9/2020 của Công Ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về dùng hóa đơn điện tử. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

“1. Nguyên tắc chuyển đổi
 • Hóa đơn điện tử là tập kết những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng công cụ điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng những nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.
 • Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ khởi thủy hàng hóa hữu hình trong công đoạn lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ xuất phát hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và buộc phải có chữ ký người đại diện theo luật pháp của người bán, dấu của người bán.
 • Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chuyên dụng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy chuyên dụng cho lưu trữ chứng từ kế toán nên đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy buộc phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

a) Phản ánh chu toàn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hành chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của những hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sở hữu giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính vẹn toàn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hành theo quy định của luật pháp về chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm gần như những thông tin sau: loại chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời kì thực hiện chuyển đổi.”

– Thực hiện theo chỉ dẫn tại công văn số 3501/TCT-CS ngày 04/9/2019 của Tổng cục Thuế chỉ dẫn về hóa đơn điện tử.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

Đối mang các trường hợp ứng dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì:

– Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ căn nguyên hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh căn nguyên nguồn gốc hàng hóa nên đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC và buộc phải mang chữ ký người đại diện theo luật pháp của người bán, dấu của người bán.

– Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để dùng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán thì HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy dùng cho lưu trữ phải đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »