Vấn đề hóa đơn trong Công văn số 2577/TCT-CS

 

Công văn số: 2577/TCT-CS v/v hoá đơn

Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực Miền nam – Công ty Cổ phần
(Đ/c: số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0300613298)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 165/LTMN-TCKT ngày 20/01/2020 của Tổng Công ty Lương thực Miền nam – Công ty Cổ phần về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính chỉ dẫn ứng dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“5. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm di chuyển điện tử đối sở hữu 1 số trường hợp cụ thể theo đề nghị quản lý được hướng dẫn như sau:

d)… Trường hợp những tổ chức phụ thuộc của cơ sở marketing nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hành kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ, có thu chọn hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bản về hội sở chính của cơ sở kinh doanh thì lúc điều chuyển, xuất bán, công ty phụ thuộc tiêu dùng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, ko dùng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.”

2. Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính chỉ dẫn xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ thông báo để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập a đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong lúc cơ thuế quan chưa thông báo những doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, đơn vị khác, hộ, cá nhân buôn bán chuyển đổi để tiêu dùng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo chỉ dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, công ty kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing vẫn vận dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Căn cứ quy định trên,

– Từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo tổ chức chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì công ty thực hiện áp dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số  04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

– Từ ngày 01/11/2020, việc ứng dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Để khai triển thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hành theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

Đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền nam – Công ty Cổ phần cửa hàng với cơ thuế quan quản lý trực tiếp để được chỉ dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế mang ý kiến Tổng Công ty Lương thực Miền nam – Công ty Cổ phần được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »