Vấn đề hóa đơn trong Công văn số 2578/TCT-CS

 

Công văn số: 2578/TCT-CS v/v hoá đơn

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
(Đ/c: Quốc lộ 1A, phường Điện Nam Trung, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Mã số thuế: 4000407106)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 180/CV-BVVĐ ngày 26/02/2020 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ.

2. Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn bán hàng hóa, dịch vụ không buộc phải bắt buộc lập hóa đơn như sau:

“1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá tính sổ dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không cần lập hóa đơn, trừ giả dụ người tìm bắt buộc lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không nên lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán nên lập Bảng kê bán buôn hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê nên có tên, mã số thuế và cửa hàng của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán sỉ buộc phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghitrên Bảng kê theo thiết bị tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở marketing lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, phân phối dịch vụ trong ngày thể hiện trên loại tổng cùng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, những liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”

3. Tại khoản một Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định nguyên tắc lập, quản lý, tiêu dùng hóa đơn điện tử:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân buôn bán quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) nên lập hóa đơn điện tử có của cơ quan thuế hoặc a đơn điện tử ko mang mã của cơ thuế quan để giao cho người chọn theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ thuế quan quy định và buộc phải ghi toàn bộ nội dung theo quy định tại Nghị định này, ko phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

4. Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính chỉ dẫn xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng khoa học khoa học thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo những doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, đơn vị khác, hộ, cá nhân buôn bán chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, công ty khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn ứng dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Căn cứ quy định trên:

 • – Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong lúc cơ thuế quan chưa thông tin Công ty chuyển đổi dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc vận dụng hóa đơn thực hành theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 • – Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tổng cục Thuế với quan điểm Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:


 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »