Áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

 

Công văn số 68/TCT-CS

V/v: Hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 12265/VPCP-ĐMDN ngày 18/12/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung kiến nghị công văn số 02/2018-PRETTL ngày 03/12/2018 của Công ty TNHH Prettl Việt Nam về vận dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Về nội dung này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Tại khoản 2, 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018. Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp như sau:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông tin phát hành hóa đơn điện tử ko sở hữu mã của cơ thuế quan hoặc đã đăng ký ứng dụng hóa đơn điện tử sở hữu mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang tiêu dùng kể từ ngày Nghị định này với hiệu lực thi hành.

2. Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in; hóa đơn tự in; hoặc đã tậu hóa đơn của cơ quan thuế để dùng trước ngày Nghị định này với hiệu lực thi hành thì được tiếp tục tiêu dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã sắm tới hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hành những thủ tục về hóa đơn theo quy định tại những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời kì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, giả dụ cơ quan thuế thông tin cơ sở buôn bán chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã giả dụ cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo những hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hành gửi dữ liệu hóa đơn tới cơ thuế quan theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định này cùng có việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở buôn bán để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chuyên dụng cho việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.”

Hóa đơn điện tử là giao hội các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa; sản xuất dịch vụ; ko bị giới hạn về số chiếc trên một tờ hóa đơn bắt buộc hóa đơn điện tử ko lập kèm bảng kê.

Về việc ứng dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP; Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/TCT-BTC ngày 15/11/2018; Tổng cục Thuế đã với công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018; công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018.

Đề nghị Công ty TNHH Prettl Việt Nam liên hệ với cơ thuế quan quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Chúc những bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »