Hóa đơn điện tử là gì? Cách lập và trình bày

Công văn số 3557/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty Cổ phần Angel Việt Nam
(Địa chỉ: Lô A.I-6 KCN Long Thành, Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số công văn số 7393/VPCP-ĐMDN ngày 19/08/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Cổ phần Angel Việt Nam về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định

Lập hóa đơn như sau:

“3. Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người tậu khiến cho thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các nếu pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền tiêu dùng mang hiệu lực kể từ thời khắc đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.”

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn lập hóa đơn như sau:

“2. Cách lập 1 số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối sở hữu bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền với hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối có phân phối dịch vụ là ngày hoàn thành việc phân phối dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức phân phối dịch vụ thực hành thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC; ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn điện tử như sau:

Hóa đơn điện tử là gì?

“1. Hóa đơn điện tử là tập kết những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng công cụ điện tử. Hóa đơn điện tử cần đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.”

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của đơn vị đã được cấp mã số thuế lúc bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao tiếp điện tử….”

Tại khoản một Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Nội dung của hóa đơn điện tử như sau:

“1. Hóa đơn điện tử phải với những nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hành theo quy định tại Phụ lục số một Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối mang hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài loại đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, nên với loại thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuê giá trị gia tăng, tổng số tiền buộc phải tính sổ ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người tìm trong ví như người tìm là công ty kế toán.

g) Hóa đơn được diễn đạt bằng tiếng Việt…”.

Căn cứ Điều 23, Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và dùng bất hợp pháp hóa đơn.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính; chỉ dẫn hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn lúc bán hàng hóa, dịch vụ.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã sở hữu công văn số 3054/TCT-CS ngày 05/08/2019

Trả lời thắc mắc về hóa đơn điện tử của Công ty cổ phần Angel Việt Nam.

Theo đó, ví như ngày lập hóa đơn điện tử thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và nên có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC là hóa đơn điện tử hợp pháp. Cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở marketing lập hóa đơn ko đúng thời khắc hoặc mang hành vi dùng hóa đơn phi pháp hoặc tiêu dùng bất hợp pháp hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị đơn vị cửa hàng sở hữu cơ quan thuế quản lý trực tiếp; để được chỉ dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty cổ phần Angel Việt Nam được biết./.

Liên hệ tham mưu miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ công ty
 • xử lý hóa đơn sai mã số thuế
 • xử lý hóa đơn điện tử xuất sai
 • xử lý hóa đơn bất hợp pháp
 • xử lý hóa đơn bị mất
 • xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng số
 • xử lý hóa đơn viết sai tên công ty
 • xử lý hóa đơn hủy đã kê khai thuế
 • xử lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ
 • xử lý hóa đơn viết sai thuế suất

Previous
Next Post »