Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử và sử dụng đồng thời nhiều hóa đơn

 Số: 339/TCT-DNL V/v: Hướng dẫn thực hành hóa đơn điện tử.

nh gửi: Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm PVI.
(Địa chỉ: Tòa nhà PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1334/PVIBH-TCKT của Tổng siêu thị Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

1. Về việc ứng dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ

Tại Khoản 3 Điều 35 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định:

“Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính, phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về quy định xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế đã thông tin phát hành hóa đơn điện tử không với mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành thì được tiếp tục dùng hóa đơn điện tử đang tiêu dùng đề cập từ ngày Nghị định này với hiệu lực thi hành.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân marketing đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã tìm hóa đơn của cơ thuế quan để dùng trước ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành thì được tiếp tục dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã sắm đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hành những thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Tại Khoản 2 Điều một Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“5. Tổ chức marketing mang thể song song cộng lúc tiêu dùng phổ biến hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo phổ biến hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in; hóa đơn đặt in; hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông tin phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối mang mỗi lần bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, công ty marketing chỉ sử dụng 1 (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: ví như đơn vị kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; giả dụ tiêu dùng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; giả dụ sử dụng hóa đơn đặt in thì ko tiêu dùng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP còn hiệu lực thi hành. Theo đó, trong thời gian nêu trên, trường hợp Bảo hiểm PVI đã đăng ký tiêu dùng và phát hành HĐĐT trước khi Nghị định số 119/2018/NĐ-CP sở hữu hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp sở hữu thể đồng thời tạo đa dạng hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Về việc vận dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/BTC-TCT ngày 15/11/2018, Tổng cục Thuế sở hữu công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 hướng dẫn.

Hiện nay, BTC đang nghiên cứu để ban hành TT chỉ dẫn thực hành NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của CP.

2. Về việc sử dụng bảng kê hóa đơn cho người dùng lẻ

Tại Khoản một Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: “1. Khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân buôn bán quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử mang mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mang mã của cơ thuế quan để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và bắt buộc ghi hầu hết nội dung theo quy định tại Nghị định này, ko phân biệt giá trị từng làn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Khi khai triển HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP; doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử (có mã hoặc không sở hữu mã của cơ quan thuế) để giao cho người tậu đối sở hữu đa số các giao tế bán hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm PVI được biết và thực hiện.


Chúc những bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »