Hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

 Số: 509/TCT-DNL V/v Hướng dẫn thực hành hoá đơn điện tử


Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam.
(Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11-HDDT/2018-Ya của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc kiểm tra chữ ký điện tử của người bán trên hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định: Việc dùng chứng thư s, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hành theo quy định của luật pháp về giao tế điện tử.

Tại Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số mang quy định về nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận thông điệp dữ liệu được ký số.

Tại Điều 8 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: Bộ Tài chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử dùng lúc bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.

Tại Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định nội dung buộc phải trên hóa đơn điện tử bao gồm chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc dùng hoá đơn điện tử:

“Người bán, người mua, tổ chức trung gian chế tạo giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp phê duyệt doanh nghiệp trung gian) và các doanh nghiệp sở hữu ảnh hưởng cần mang thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và những điều kiện đảm bảo tỉnh toàn vẹn, bảo mật với thúc đẩy tới hóa đơn điện tử đó.”

Căn cứ những quy định nêu trên:

Việc dùng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hành theo quy định của pháp luật về giao thiệp điện tử. Trước khi bằng lòng chữ ký số của người ký, người nhận phải thực hiện quy trình đánh giá theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ.

Người bán và người sắm cũng như các công ty tương tác khi sử dụng HĐĐT trong giao du sắm bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả các đơn vị chế tạo giải pháp hóa đơn điện tử cho người bán, người mua) nên thỏa thuận rõ về định dạng HĐĐT, bí quyết thức truyền nhận, các điều kiện bảo đảm tính vẹn toàn của HĐĐT và thực hiện bổn phận đánh giá hiệu lực chứng thư số, chữ ký số lúc nhận HĐĐT.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư chỉ dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ trong đó quy định định dạng chuẩn dữ liệu của HĐĐT. Đề nghị Công ty Yamaha nghiên cứu, đồng thời thông báo cho các đối tác để thống nhất thực hành những quy định ảnh hưởng đến HĐĐT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »