Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn điện tử

 

Công Văn Số: 1193/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Ban KHDN – CN Tổng Công ty dịch vụ viễn thông.

(Địa chỉ: Số 216 phố Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4313/KHDN-DN ngày 12/11/2018 của Ban KHDN-CN Tổng Công ty dịch vụ viễn thông về tiêu dùng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ như sau:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử mang những nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người tìm (nếu người tìm mang mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa sở hữu thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng mẫu thuế suất, tổng cùng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền tính sổ đã mang thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ thuế quan đối sở hữu hóa đơn điện tử với mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách quốc gia và nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và những ví như hóa đơn điện tử ko khăng khăng nên với đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này,

Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối có bán hàng hóa là thời khắc chuyển giao quyền với hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối mang phân phối dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc sản xuất dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều bắt buộc lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời khắc lập hóa đơn đối mang các ví như khác và nội dung quy định tại Điều này.

Điều 31. Nguyên tắc chung

1. Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông báo (bao gồm ngân hàng sản xuất dịch vụ giao thiệp điện tử trong hoạt động ngân hàng, công ty phân phối dịch vụ về khai thuế điện tử) với hạ tầng kỹ thuật thông tin, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng toàn bộ quy định tại Nghị định này được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức đã phân phối dịch vụ về hóa đơn điện tử cho những siêu thị trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và nên thực hiện toàn bộ những quy định tại Nghị định này.”

Ngày 12/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, bắt buộc Ban KHDN – CN Tổng Công ty dịch vụ viễn thông nghiên cứu để thực hiện.

Hiện nay, dự thảo Thông tư chỉ dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã được đăng vận chuyển công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, đề nghị tổ chức nghiên cứu góp ý dự thảo Thông tư cho ưa thích thực tại để Tổng cục Thuế tổng hợp trình Bộ Tài chính ban hành.

Tổng cục Thuế với quan điểm Ban KHDN – CN Tổng Công ty dịch vụ viễn thông được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không


Previous
Next Post »