Kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tử

Công văn số 3314/TCT-DNL V/v thực hiện hóa đơn điện tử

Kính gửi: Tổng siêu thị Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
(Địa chỉ: Số 102 Kim Mã Thượng – Quận Ba Đình – Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1886/TCTKTKT-TC ngày 12/06/2019 và công văn số 2022/TCTKTKT ngày 25/06/2019 của Tổng doanh nghiệp Kinh tế khoa học công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty) kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành…”

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

– Tại điểm e Khoản 1 Điều 6 về

Nội dung của hóa đơn điện tử:

“e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người chọn trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán”.

– Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 quy định lập hóa đơn điện tử:

“1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ những thông tin

quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hàng hóa đã được xác định…

2. Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người tậu hàng hóa, dịch vụ…”.

Tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối sở hữu bán hàng hóa là thời khắc chuyển giao quyền mang hoặc quyền dùng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn Tổng nhà hàng thực hiện như sau:

Tổng nhà hàng sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/04/2019 thì thực hành theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử của Tổng công ty thực hành theo đúng quy định của Thông tư số 32/2011/TT-BTC là hợp pháp. Khách hàng của Tổng siêu thị được sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng siêu thị Kinh tế công nghệ công nghiệp quốc phòng biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ công ty
 • xử lý hóa đơn sai mã số thuế
 • xử lý hóa đơn điện tử xuất sai
 • xử lý hóa đơn bất hợp pháp
 • xử lý hóa đơn bị mất
 • xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng số
 • xử lý hóa đơn viết sai tên công ty
 • xử lý hóa đơn hủy đã kê khai thuế
 • xử lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ
 • xử lý hóa đơn viết sai thuế suất

Previous
Next Post »