Phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

Số: 750/TCT-CS hóa đơn điện tử

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH.
(166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP. Vinh, thức giấc Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/082017-THFC/18 ngày 14/08/2017 của Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

 • Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ;
 • Căn cứ TT số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC chỉ dẫn khởi tạo; phát hành và dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ;

Việc khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn tự in thực hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

Về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.

Theo thể hiện của Công ty cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH thì Công ty đang phê duyệt vận dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh bán hàng, giả dụ Công ty đáp ứng các Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng HĐ điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định được đăng chuyển vận công khai trên Website của Chính phủ, Bộ Tài chính để gửi lấy ý kiến nhiều theo quy định.

Tổng cục Thuế ý kiến Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH được biết để chuẩn bị ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định và chuẩn bị kế hoạch khai triển thực hiện HĐ, chứng từ điện tử theo Nghị định của Chính phủ lúc ban hành

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »