Quy định về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện đỗ quyên định như sau:

Thời điểm phải dùng hóa đơn điện tử chính thức từ ngày 01/11/2020. Cụ thể:

Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Khoản 3 Điều 35 quy định hiệu lực thi hành:


“3. Trong thời kì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

+ Tại Khoản 4 Điều 35 quy đinh hiệu lực thi hành:


“4. Kể từ ngày 01/11/2020, những nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

+ Tại Khoản 2 Điều 36 quy định:


“2. Doanh nghiệp, công ty kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã tậu hóa đơn của cơ thuế quan đê dùng trước ngày Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.” 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


+ Tại Khoản 3 Điều 7 hướng dẫn khởi tạo phát hành hóa đơn điện tử:


“3. Tổ chức kinh doanh sở hữu thể song song tạo đa dạng hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và cần thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ, đối sở hữu mỗi lần bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ, đơn vị kinh doanh chỉ dùng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: ví như công ty marketing sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ đó; giả dụ dùng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; ví như sử dụng hóa đơn đặt in thì ko tiêu dùng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

+ Tại Điều 14 hướng dẫn về việc thực hiện:


“2. Ngoài những nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.” 

Thực hiện chỉ dẫn tại công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc thực hành hóa đơn điện tử.

Căn cứ những quy định nêu trên, Doanh nghiệp mang thể lựa mua một trong 3 phương án sau để phù hợp trong quá trình chế tạo kinh doanh:


1. Phương án 1: Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy hết ngày 31/10/2020 và chuyển sang đặt in, thông tin phát hành và tiêu dùng hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020

2. Phương án 2: Đặt in, phát hành bổ sung hóa đơn điện tử và sử dụng song song 02 mẫu hóa đơn: Hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Lưu ý: Mỗi lần bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ chỉ sử dụng 01 chiếc hóa đơn, hoặc hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử

3. Phương án 3; Đặt in, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và làm thủ tục hủy hóa đơn giấy số còn lại chưa sử dụng.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »