Sử dụng hóa đơn điện tử kê khai thuế giá trị gia tăng

 

Công văn số: 2386/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử.

Kính gửi: Cục Thuế thị thành Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85733/CT-TTHT ngày 28/12/2018 của Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội về dùng HĐ điện tử kê khai thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ quy định:

“Điều 4. Loại, hình thức và nội dung hóa đơn

5. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về nội dung và hình thức hóa đơn khác với quy định tại các Khoản 2,3 Điều này thì thực hành theo quy định tại điều ước quốc tế đó.”

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hđ điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Điều 3 quy định về HĐ điện tử:

“Điều 3. Hóa đơn điện tử

1. HĐ điện tử là tụ hội các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng dụng cụ điện tử. HĐ điện tử nên đáp ứng những nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

HĐ  điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của đơn vị đã được cấp mã số thuế lúc bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của luật pháp về giao tế điện tử.

HĐ  điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận chuyên chở quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật sở hữu liên quan.

HĐ  điện tử bảo đảm nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tiếp và lớp lang thời gian, mỗi số hóa đơn bảo đảm chỉ được lập và dùng một lần duy nhất.”

+ Tại Điều 6 quy định nội dung của hóa đơn điện tử:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử bắt buộc mang những nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;…

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; công ty tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ…

e) Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người chọn là công ty kế toán.

g) Hóa đơn được bộc lộ bằng tiếng Việt. Trường hợp bắt buộc ghi thêm chữ nước không tính thì chữ nước ngoại trừ được đặt bên bắt buộc trong ngoắc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới loại tiếng Việt và mang cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Các nội dung quy định từ điểm b tới điểm d khoản 1 Điều này buộc phải phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người mua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ…), người bán hàng (hoặc người cung ứng dịch vụ…), tên hàng hóa dịch vụ – hoặc nội dung thu tiền.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử ko với toàn bộ những nội dung cần được thực hành theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

+ Tại Điều 7 quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử:

“Điều 7. Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử

1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho HĐ,

 thiết lập hầu hết những thông tin của người bán, chiếc HĐ, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước lúc bán hàng hóa, dịch vụ trên dụng cụ điện tử của đơn vị marketing hoặc của các công ty cung cấp dịch vụ về HĐ điện tử và được lưu trữ trên dụng cụ điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước lúc khởi tạo hóa đơn điện tử buộc phải ra quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu bổn phận về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành tất nhiên Thông tư này).

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi tiêu dùng hóa đơn điện tử, công ty khởi tạo hóa đơn điện tử cần lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ thuế quan quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm những nội dung: tên công ty phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các mẫu hóa đơn phát hành (tên cái HĐ, ký hiệu HĐ, ký hiệu loại số HĐ, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… tới số…)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của doanh nghiệp (trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của đơn vị phát hành (trường hợp gửi tới cơ thuế quan bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

3. Tổ chức kinh doanh mang thể song song tạo đa dạng hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và buộc phải thực hành thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ, doanh nghiệp buôn bán chỉ dùng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: ví như đơn vị buôn bán dùng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ thì không sử dụng hóa đơn đặt in, HĐ điện tử cho lần bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ đó; trường hợp dùng HĐ điện tử thì ko dùng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; giả dụ tiêu dùng hóa đơn đặt in thì không sử dụng HĐ điện tử, hóa đơn tự in.”

Căn cứ Khoản một Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các mẫu hóa đơn:

d) Phiếu thu tiền cước di chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận chuyển vận quốc tế; chứng từ thu tổn phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của luật pháp mang liên quan.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 85738/CT-TTHT ngày 28/12/2018.

Tổng cục Thuế có quan điểm để Cục Thuế được biết./.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »