Thời điểm nào áp dụng hóa đơn điện tử?

 

Công văn số 3007/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử


Kính gửi: Công ty Cổ phần Lawsoft
(Đ/c: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6405/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phần Lawsoft về thời điểm cần vận dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Tại Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về

Hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ như sau

“1. Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc đơn vị thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế quan theo quy định của Nghị định này thực hành xong đối sở hữu những doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế, đơn vị khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

…”

Tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 có quy định:

“Điều 151. Hiệu lực thi hành về hóa đơn điện tử

1. Luật này sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ giả dụ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này mang hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân ứng dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Trả lời thắc mắc của siêu thị về hóa đơn điện tử

Căn cứ các quy định nêu trên, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Cơ sở marketing và cơ quan thuế mang thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 tới ngày 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để ứng dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Trong thời kì từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Vừa qua, Quốc Hội đã phê chuẩn Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019; tại Chương X Luật Quản lý thuế cũng sở hữu quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Tại Điều 151 Luật Quản lý thuế quy định hóa đơn; chứng từ điện tử của Luật này mang hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân vận dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Để triển khai thực hành Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019.

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm để Công ty Cổ phần Lawsoft được biết và địa chỉ mang Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được chỉ dẫn thực hành theo quy định./.

Liên hệ tham vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »