Xử lý hóa đơn điện tử sau khi lập và xác thực

Số: 1381/TCT-DNL Hóa đơn điện tử với mã xác thực

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 67459/CT-Ktr2 ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Cục thuế Hà Nội về việc vướng mắc thực hành hóa đơn điện tử sở hữu mã xác thực của Tổng nhà hàng bảo hiểm Bảo Việt. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản một Điều 24 Quyết định số 1209/QĐ-TCT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về xử lý hóa đơn sau khi lập và xác thực:

“1. Doanh nghiệp bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ thực hành lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh; xóa bỏ hóa đơn chính xác trong các ví như sau:

a) Trường hợp hóa đơn đã chuẩn xác và gửi cho người tìm nhưng chưa giao hàng hóa; chế tạo dịch vụ hoặc hóa đơn đã chính xác và gửi cho người mua; người bán và người mua chưa kê khai thuế trường hợp phát hiện sai bắt buộc xóa bỏ. Việc xóa bỏ hóa đơn nên với sự đồng ý và công nhận của người bán và người mua.

Người bán thực hiện lập hóa đơn thay thế để gửi cho người mua. Trên hóa đơn thay thế có hiển thị loại chữ “Thay thế cho hóa đơn xác thực số…”. Quy trình lập và cấp mã chính xác hóa đơn thay thế thực hành theo chỉ dẫn tại Quy định này.

b) Trường hợp hóa đơn đã chuẩn xác và gửi cho người mua; đã giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ; người bán và người tìm đã kê khai thuế; sau đó phát hiện sở hữu sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, song song người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn điều chỉnh với hiển thị dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn chuẩn xác số…”. Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-). Quy trình lập và chuẩn xác hóa đơn điều chỉnh thực hiện theo chỉ dẫn tại Quy định này.

c) Trường hợp hóa đơn đã chính xác nhưng chưa gửi cho người tìm trường hợp phát hiện sơ sót nên xóa bỏ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp hóa đơn điện tử của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã được cơ quan thuế xác thực, đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa cung ứng dịch vụ nhưng do lỗi thao tác dẫn đến hóa đơn điện tử bị hủy nhầm thì hóa đơn điện tử này sẽ ko sở hữu giá trị sử dụng và ko thể khôi phục lại được. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt lập văn bản thỏa thuận sở hữu bên chọn ghi rõ sai sót, song song lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn bị hủy. Tổng nhà hàng bảo hiểm Bảo Việt chịu trách nhiệm về việc lập hóa đơn điện tử mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và chỉ dẫn tổ chức thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »