Công văn số: 1803/TCT-DNL về việc áp dụng các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

 Số: 1803/TCT-DNL V/v: Áp dụng những quy định luật pháp về hóa đơn điện tử

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1641/BĐVN-TCKT ngày 16/4/2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Tổng công ty) đề nghị hướng dẫn về chính sách hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. 

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Tổng siêu thị lúc thực hành hóa đơn điện tử và sẽ nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi cho phù hợp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, lúc cơ thuế quan chưa thông báo Tổng nhà hàng chuyển đổi để tiêu dùng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì Tổng công ty vẫn vận dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản chỉ dẫn thi hành cho đến lúc mang chỉ dẫn mới.

Tổng cục Thuế giải đáp để Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »