Công văn số: 3263/CT-TTHT về việc chỉ tiêu ngày tháng, ký trên hoá đơn điện tử

Số: 3263 /CT-TTHT V/v chỉ tiêu ngày, tháng ký trên hoá đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam

(Địa chỉ: KCN Đại An, phường Tứ Minh, tp Hải Dương, tỉnh giấc Hải Dương)

Trả lời công văn số DH19-134 ngày 10/6/2019 của Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam về việc chỉ tiêu ngày tháng, ký trên hoá đơn điện tử, Cục thuế tỉnh Hải Dương sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số hướng dẫn:
“Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời kì mà công ty chế tạo dịch vụ cấp dấu thời kì nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi công ty sản xuất dịch vụ cấp dấu thời gian.”

 • Căn cứ Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử lúc bán hàng hoá, sản xuất dịch vụ chỉ dẫn nội dung hoá đơn điện tử;
 • Căn cứ Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ chỉ dẫn thời điểm lập hoá đơn điện tử
 • Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử lúc bán hàng hoá, phân phối dịch vụ hướng dẫn xử lý chuyển tiếp;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ quy định:
“…Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong nếu người sắm là công ty kế toán.”

Căn cứ những quy định nêu trên,

Việc gắn thông báo về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia nâng cao gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không buộc phải là chỉ tiêu nên trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Do vậy, nếu tổ chức đã lập hóa đơn điện tử ko có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, hoặc thời giờ ký không trùng có ngày lập hoá đơn nhưng nội dung hoá đơn vẫn đáp ứng theo quy định tại những văn bản luật pháp về hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là ưa thích theo quy định. Cục thuế tỉnh giấc Hải Dương giải đáp để Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam được biết./.

Liên hệ tham vấn miễn phí

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »