Công văn số 3920/TCT-DNL về thực hiện hoá đơn điện tử

Số: 3920/TCT-DNL

V/v: thực hiện hóa đơn điện tử

Kính gửi: 

– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hà Nội;

– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số MUFG-20200907 ngày 07/09/2020 của Ngân hàng MTJFG Bank chi nhánh đô thị Hồ Chí Minh và chi nhánh thành phố Hà Nội (Ngân hàng MUFG) kiến nghị về thời hạn ứng dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , trong khi cơ quan thuế chưa thông tin các doanh nghiệp, công ty kinh tế, đơn vị khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để dùng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo chỉ dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn vận dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .”

Căn cứ quy định trên:

– Từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, trong lúc cơ quan thuế chưa thông tin siêu thị chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì nhà hàng thực hiện vận dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP , Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

– Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC .

Hiện nay, để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thị thành Hồ Chí Minh và chi nhánh tỉnh thành Hà Nội được biết và thực hiện./.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »