Áp dụng hoá đơn điện tử với cơ sở kinh doanh mới thành lập

Công văn số 4763/TCT-CS V/v hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

ap-dung-hoa-don-dien-tu-voi-co-so-kinh-doanh-moi-thanh-lap


Về việc áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế nhận được phản chiếu vướng mắc của một số doanh nghiệp, Cục Thuế. Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối mang giả dụ nhà hàng mới ra đời từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020.
Về nội dung này, tiếp theo công văn số 14191/TCT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính, công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp như sau:

“3. Đối sở hữu cơ sở marketing mới ra đời trong thời kì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, giả dụ cơ quan thuế thông tin cơ sở marketing thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở buôn bán thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng khoa học thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại những Nghị định:

 • Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
 • Số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014

của Chính phủ quy định về: Hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ thì thực hành như các cơ sở marketing nêu tại khoản 2 Điều này.”

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp cơ sở marketing mới xây dựng thương hiệu trong thời gian từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, cơ thuế quan chưa thông báo cơ sở buôn bán mới xây dựng thương hiệu dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP:

thì những cơ sở kinh doanh mới thành lập này đăng ký phát hành:

 •  Hóa đơn tự in,
 •  Hóa đơn đặt in,
 •  Hóa đơn điện tử
 •  Mua hóa đơn của cơ thuế quan để dùng (nếu thuộc ví như tìm hóa đơn)

và thực hành các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010,
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014,
 • Các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

– Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời kì từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thực hành áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới ra đời chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông báo mà đăng ký phát hành hóa đơn theo:

 •  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010,
 •  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và những văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ,
 •  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

thì cơ sở buôn bán mới có mặt trên thị trường này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn tới cơ thuế quan theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông tin Cục Thuế những tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương biết để hướng dẫn các công ty thực hiện.

Trong công đoạn thực hành mang nảy sinh vướng mắc báo cáo về: Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:
 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »