Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN

Công văn số 754/TCT-DNL V/v hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN

hoa-don-dien-tu-chuyen-doi-sang-hoa-don-giay-va-uu-dai-thue-tndn

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/VCB-CSTCKT ngày 09/01/2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vướng mắc về hóa đơn điện tử và ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

1. Về hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy:

Tại Điều 12 TTsố 32/2011/TT-BTC của BTC quy định chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để:

 • Chứng minh xuất phát khởi thủy hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông
 • Và chỉ được chuyển đổi 1 (01) lần.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc khởi thủy hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải mang chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chuyên dụng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán bắt buộc đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy bắt buộc đáp ứng đủ những Điều kiện sau:

a) Phản ánh chu toàn nội dung của HĐ điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi từ HĐ điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sở hữu giá trị pháp lý khi đảm bảo những bắt buộc về tính chu toàn của thông báo trên hóa đơn nguồn; ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký; họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hành theo quy định của luật pháp về chuyển đổi chứng từ điện tử.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người mua dùng HĐ điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng những Điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì tổ chức tín dụng thực hành cấp tín dụng cho người dùng theo quy định.

2. Về ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn:

– Tại Khoản 2 Điều 10 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi; bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp sở hữu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị do đáp ứng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

b) Doanh nghiệp mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty do đáp ứng Điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu khoa học cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị là tất cả thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất marketing trên địa bàn ưu đãi trừ những Khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.”.

– Doanh nghiệp mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty do đáp ứng Điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hành dự án đầu tư thì:

(i) Nếu Khoản thu nhập này nảy sinh tại địa bàn ko thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều kiện địa bàn.

(ii) Nếu Khoản thu nhập này nảy sinh tại địa bàn thực dân địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị theo Điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập công ty đối mang Khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời kì và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, 

Trường hợp công ty mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng Điều kiện về địa bàn ưu đãi thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Liên quan đến Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, ngày 25/8/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3856/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế giải đáp để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »