Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử và ủy quyền duyệt HĐĐT

Công văn số 4801/TCT-DNL Vv Hóa đơn điện tử

huong-dan-thuc-hien-hoa-don-dien-tu-va-uy-quyen-duyet-hddt


Kính gửi:

– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hà Nội;
– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 09/10/2018 của Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tỉnh thành Hà Nội (Ngân hàng MUFG) kiến nghị về việc chỉ dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Về nội dung này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

1. Thời điểm lập HĐĐT:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

..Ngày lập hóa đơn đối có chế tạo dịch vụ là ngày hoàn tất việc phân phối dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp đơn vị cung ứng dịch vụ thực hành thu tiền trước hoặc trong khi phân phối dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền….”

Tại khoản một Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về lập hóa đơn điện tử:

“Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập toàn bộ các thông báo quy định tại Điều 6 Thông tư này lúc bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định…”

Tại khoản một Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định HĐĐT nên với các nội dung sau:

“…Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.

Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người tìm trong nếu người mua là doanh nghiệp kế toán…”

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối mang sản xuất dịch vụ là thời khắc hoàn thành việc phân phối dịch vụ; hoặc thời điểm lập hóa đơn chế tạo dịch vụ; ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu tính thuế như sau:

“Đối mang hoạt động sản xuất dịch vụ là thời điểm hoàn tất việc cung cấp dịch vụ; hoặc hoàn tất từng phần việc phân phối dịch vụ cho người mua…”


Căn cứ quy định nêu trên; thời điểm lập HĐĐT đối mang hoạt động phân phối dịch vụ là:

 •  Ngày hoàn thành cung cấp dịch vụ ko phân biệt đã thu được tiền, hay chưa thu được tiền và
 •  HĐĐT được thiết lập gần như những thông tin theo quy định.

Khách hàng của Ngân hàng căn cứ vào những thông báo trên HĐĐT để kê khai khấu trừ thuế GTGT; và kê khai tính thuế TNDN theo quy định.

2. Ủy quyền phê duyệt hóa đơn điện tử:

Tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện đỗ vũ định:

“Tổ chức khởi tạo HĐ điện tử trước lúc khởi tạo HĐ điện tử phải ra quyết định áp dụng HĐ điện tử gửi cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi duyệt y cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chính yếu sau:

….Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Trách nhiệm của từng phòng ban trực thuộc ảnh hưởng việc khởi tạo, lập, xử lý luân chuyển; và lưu trữ dữ liệu HĐ điện tử trong nội bộ tổ chức; bao gồm cả nghĩa vụ của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Đối mang việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử; bắt buộc Ngân hàng MUFG thực hành theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hành Nghị định.

Do đó, khi các văn bản chỉ dẫn mang hiệu lực thi hành; yêu cầu Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành thị Hồ Chí Minh và chi nhánh thành thị Hà Nội biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:
 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »