Sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp

Công văn số 2451/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử

su-dung-hoa-don-dien-tu-doi-voi-cac-doanh-nghiep


Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội

Trả lời công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử,

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP

về quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

hướng dẫn tạo hóa đơn tự in đối sở hữu những nhà hàng sở hữu rủi ro cao về thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

về đối tượng chọn hóa đơn của cơ quan thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC bổ sung khoản 4 vào Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC

về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử;

Căn cứ quy định tại khoản một Điều một Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của BTC sửa đổi, bổ sung gạch đầu chiếc cuối điểm b khoản một Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

về đăng ký tiêu dùng hóa đơn tự in;

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc áp dụng thử nghiệm dùng hóa đơn điện tử với mã chính xác của cơ quan thuế cho một số công ty trên địa bàn thị thành Hồ Chí Minh và thị thành Hà Nội.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo biểu lộ của Cục Thuế thị thành Hà Nội, ví như nhà hàng sở hữu dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì

doanh nghiệp tậu hóa đơn của cơ thuế quan hoặc sử dụng hóa đơn điện tử sở hữu mã của cơ quan thuế.

Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang xây dựng dự thảo Nghị định về

 • Hóa đơn,
 • Chứng từ điện tử thay thế
 • Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử sở hữu mã của cơ quan thuế

theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Do vậy, yêu cầu Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội chỉ dẫn các doanh nghiệp thuộc mẫu rủi ro cao về thuế chọn hóa đơn trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình

 • Sử dụng hóa đơn,
 • Việc kê khai,
 • Nộp thuế

của công ty và đề nghị của doanh nghiệp,

trong thời hạn 02 ngày khiến việc, cơ thuế quan với văn bản thông tin công ty chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng

(tự tạo hóa đơn theo hình thức tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính)

hoặc tiếp tục tìm hóa đơn của cơ thuế quan ví như không đáp ứng điều kiện.

Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:
 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không


Previous
Next Post »