Những nội dung cần phải có trên hóa đơn điện tử

 

Công văn 102272/CTHN-TTHT năm 2020 về định dạng điền mã số thuế người tìm trên hóa đơn

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn hỏi ko số đề ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH Sugiko Việt Nam; hỏi về định dạng điền mã số thuế của người tậu trên hóa đơn và hóa đơn điện tử. Cục Thuế TP Hà Nội với quan điểm như sau:

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

Tại Điều 59 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành nói từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông báo vận dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành tới ngày 30 tháng 6 năm 2022.

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử nhắc từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Tại Điều 60 quy định xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không sở hữu mã của cơ thuế quan hoặc đã đăng ký ứng dụng hóa đơn điện tử mang mã của cơ quan thuế, đã tậu hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục tiêu dùng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện những thủ tục về hóa đơn theo quy định tại những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ như sau:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung phải trên hóa đơn đã lập buộc phải được trình bày trên cùng một mặt giấy.

e) Tên, địa chỉ mã số thuế của người mua;

2. Nội dung không phải trên hóa đơn đã lập.

a) Ngoài nội dung nên theo hướng dẫn tại khoản một Điều này, công ty kinh doanh sở hữu thể tạo thêm các thông tin khác chuyên dụng cho cho hoạt động kinh doanh, đề cập cả tạo lô-gô, hình ảnh trang hoàng hoặc quảng cáo.

b) Các thông báo tạo thêm nên bảo đảm ưng ý mang pháp luật hiện hành, không che khuất, khiến cho mờ những nội dung cần buộc phải mang trên hóa đơn.”

nhung-noi-dung-can-phai-co-tren-hoa-don-dien-tu


Căn cứ Khoản một Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

Điều 6. Nội dung của hoá đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử buộc phải mang những nội dung sau:

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

Các nội dung quy định từ điểm b tới điểm d khoản 1 Điều này nên phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người tậu hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ…), người bán hàng (hoặc người chế tạo dịch vụ…), tên hàng hóa dịch vụ – hoặc nội dung thu tiền.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử ko có gần như những nội dung cần được thực hành theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp về vướng hóa đơn và hóa đơn điện tử như sau:

Trong thời kì từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, những Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trong thời kì nêu trên, trường hợp cơ quan thuế chưa thông tin công ty chuyển đổi để tiêu dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP , Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp vẫn vận dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó:

Hóa đơn điện tử đã lập cần mang các nội dung buộc phải theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và Khoản một Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Ngoài các nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập, Công ty sở hữu thể tạo thêm những nội dung không cần theo chỉ dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cua Bộ Tài chính.

Trong giai đoạn thực hiện chính sách thuế, giả dụ còn vướng mắc, đơn vị với thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc shop mang phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 2 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Sugiki Việt Nam được biết và thực hiện./.

Xem thêm: Thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com 

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ công ty
 • xử lý hóa đơn sai mã số thuế
 • xử lý hóa đơn điện tử xuất sai
 • xử lý hóa đơn bất hợp pháp
 • xử lý hóa đơn bị mất
 • xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng số
 • xử lý hóa đơn viết sai tên công ty
 • xử lý hóa đơn hủy đã kê khai thuế
 • xử lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ
 • xử lý hóa đơn viết sai thuế suất

Previous
Next Post »