Phát hành hóa đơn điện tử cần những thủ tục gì?

 Hoá đơn điện tử là tập kết những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, chế tạo dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng công cụ điện tử. Hoặc sở hữu thể hiểu Hóa đơn điện tử là hóa đơn được diễn tả ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập, ghi nhận thông báo bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định. Trước khi tiêu dùng hoá đơn điện tử, siêu thị phải thông báo phát hành hoặc đăng ký dùng có cơ quan thuế.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ;
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Bước 1: Lựa mua nhà sản xuất dịch vụ hóa đơn điện tử

Trên thị trường hiện nay, mang rất phổ biến đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điên tử uy tín. Tất cả các doanh nghiệp này đều nên được cấp giấy phép hoạt động và chịu sự quản lý của Tổng Cục Thuế bắt buộc doanh nghiệp chỉ bắt buộc lựa tậu nhà chế tạo phù hợp. Doanh nghiệp mang thể tìm kiếm các công ty phân phối dịch vụ phần mềm hoá đơn điện tử tại website của các cục thuế.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ tạo mọi giấy tờ hóa đơn điện tử cho công ty bao gồm:

Quyết định vận dụng hoá đơn điện tử

(Theo Mẫu số 1, Thông tư 32/2011/TT-BTC) gồm các nội dung cốt yếu sau:

 • Tên hệ thống vật dụng (tên những phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng sử dụng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
 • Phương nhân thể điện tử là dụng cụ hoạt động dựa trên khoa học điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang quẻ học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
 • Bộ phận công nghệ hoặc tên nhà chế tạo dịch vụ chịu bổn phận về mặt khoa học hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;
 • Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
 • Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hành chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi

 • Hóa đơn cái bắt buộc với hầu hết những chỉ tiêu cần của hóa đơn
 • Thông tin tên, địa chỉ, doanh nghiệp của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng có thông tin đăng ký thuế

Thông báo phát hành hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm những nội dung:

 • Tên doanh nghiệp phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại
 • Các chiếc hoá đơn phát hành (tên cái hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu cái số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… đến số…));
 • Tên cơ thuế quan hấp thụ thông báo;
 • Ngày lập Thông báo phát hành;
 • Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ thuế quan bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của đơn vị phát hành (trường hợp gửi đến cơ thuế quan bằng đường điện tử phê duyệt cổng thông báo điện tử của cơ quan thuế).

Bước 2: Nộp thông tin phát hành hóa đơn

Nếu nộp trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm

 • Quyết định dùng hóa đơn điện tử;
 • Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
 • Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2, Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Nếu nộp thông tin phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử, giấy tờ bao gồm

 • Quyết định dùng hóa đơn điện tử;
 • Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
 • Thông báo phát hành hóa đơn theo loại TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015) được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK).

Bước 3: Tra cứu giấy tờ hợp lệ liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Sau 2 ngày nhắc từ ngày nộp thông tin phát hành hóa đơn, công ty tra cứu thông báo hóa đơn được cập nhật trên hệ thống http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Doanh nghiệp truy tìm cập vào đường link trên, mua mục Thông tin thông báo phát hành ⇒ Hóa đơn ⇒ Tổ chức cá nhân và điền đẩy đủ thông tin bắt buộc tra cứu tại “Tham số tra cứu”.

 • Nếu siêu thị thấy kết quả hóa đơn đã có hầu hết thông tin: Thông báo phát hành hoá đơn thành công, doanh nghiệp được phép tiêu dùng hoá đơn
 • Nếu chưa mang kết quả: Thông báo ko thành công. Doanh nghiệp cửa hàng trực tiếp cơ quan thuế quản lý để biết lý do và tiến hành thực hiện lại thủ tục phát hành hoá đơn.
phat-hanh-hoa-don-dien-tu-can-nhung-thu-tuc-gi


Thủ tục phát hành hoá đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Bước 1: Xác định Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khác, hộ, cá nhân marketing thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử với mã của cơ quan thuế hay không

Đối tượng đăng ký dùng hóa đơn điện tử với mã của cơ thuế quan bao gồm

 • Doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế lúc bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, công ty khác thuộc nếu rủi ro cao về thuế
 • Hộ, cá nhân marketing thực hiện sổ sách kế toán, tiêu dùng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và mang doanh thu năm trước ngay tắp lự kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc sở hữu doanh thu năm trước ngay tắp lự kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện buộc phải nhưng với thực hiện sổ sách kế toán, sở hữu bắt buộc thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử với mã của cơ thuế quan theo quy định.
 • Hộ, cá nhân buôn bán trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán buôn thuốc tân dược, bán buôn hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại 1 số địa bàn có điều kiện thuận tiện thì khai triển thí nghiệm hóa đơn điện tử sở hữu mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử mang cơ quan thuế.

Đối tượng đăng ký tiêu dùng hóa đơn điện tử ko có mã của cơ thuế quan bao gồm

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh cực kỳ thị; thương nghiệp và những doanh nghiệp, công ty kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao tế với cơ quan thuế bằng công cụ điện tử, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin, mang hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Bước 2: Đăng ký dùng hoá đơn điện tử

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân buôn bán thuộc nếu tiêu dùng hóa đơn điện tử sở hữu mã hoặc không có mã của cơ quan thuế theo quy định truy hỏi cập vào Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký dùng hóa đơn điện tử.
 • Nội dung thông báo đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01, Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Bước 3: Nhận thông tin của Cơ quan thuế

 • Trong thời kì 01 ngày khiến cho việc nói từ ngày nhận được đăng ký dùng hóa đơn điện tử, Cơ thuế quan với nghĩa vụ gửi Thông báo theo Mẫu số 02, Nghị định 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, công ty kinh tế, đơn vị khác, hộ, cá nhân buôn bán về việc hài lòng hoặc ko bằng lòng đăng ký tiêu dùng hóa đơn điện tử có mã/ không mang mã của cơ thuế quan qua Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế ko bằng lòng đăng ký tiêu dùng hóa đơn điện tử ko có mã thì doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế đăng ký tiêu dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử ko mang mã của cơ thuế quan lúc bán hàng hóa, phân phối dịch vụ sau khi nhận được thông tin hài lòng của cơ quan thuế.

Một số lưu ý khi thực hành thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

 • Ngày khởi đầu sử dụng hoá đơn điện tử sẽ sau 02 ngày đề cập từ ngày thông báo phát hành hoá đơn.
 • Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử tại mỗi chi cục thuế sở hữu sự khác nhau. Có chi cục chỉ cần nộp hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử nhưng cũng với 1 số Chi cục thuế yêu cầu Doanh nghiệp bắt buộc nộp bổ sung giấy tờ giấy tại bộ phận ấn chỉ sau khi đã nộp giấy tờ qua hệ thống thuế điện tử. Doanh nghiệp buộc phải cửa hàng cơ thuế quan quản lý trước lúc thực hành thủ tục phát hành hoá đơn điện tử.
 • Hóa đơn cái và quyết định tiêu dùng hóa đơn điện tử buộc phải được scan và lưu lại dưới định dạng word để nộp đính kèm thông tin phát hành hoá đơn qua mạng.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) cần niêm yết tại hội sở công ty khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng vận chuyển trên trang thông báo điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời kì tiêu dùng hóa đơn điện tử.
 • Kể từ thời khắc tiêu dùng hóa đơn điện tử với mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, doanh nghiệp khác, hộ, cá nhân kinh doanh buộc phải thực hiện hủy các hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Một số câu hỏi tác động đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là một tập trung những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, nhận, lưu giữ và quản lý bằng dụng cụ điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao tiếp điện tử.

Công ty mang bắt buộc nên phát hành hóa đơn điện tử không?

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thời hạn phải hoàn tất chuyển đổi hóa đơn điện tử của công ty áp dụng từ ngày 01/07/2022.

Dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử của Công ty luật Việt An

 • Liên hệ nhà cung ứng phần mềm hoá đơn điện tử cho khách hàng;
 • Tư vấn những điều kiện, thủ tục phát hành hoá đơn điện tử cho khách hàng;
 • Đại diện quý khách thực hiện thủ tục phát hành hoá đơn điện tử tại cơ quan quốc gia mang thẩm quyền;
 • Tư vấn những vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ tham vấn các vấn đề về đăng ký nhãn hiệu, những vấn đề về thuế, các giấy phép sở hữu tương tác trong hoạt động của doanh nghiệp.

Mọi thông báo liên quan tới thủ tục phát hành hoá đơn điện tử, Quý các bạn vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và chỉ dẫn chi tiết.

Chúc các bạn thành công!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemtoanCalico.com

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »